rode klaver, kruidenrijk grasland

De onmisbare rol van nachtvlinders in de bestuiving van rode klaver

Bloembezoek op rode klaver 

Bij de bestuiving van landbouwgewassen en wilde planten denken we vaak direct aan bijen als de hoofdrolspelers. Het is bekend dat naast bijen ook andere dagactieve insecten zoals zweefvliegen, dagvlinders en kevers bijdragen aan dit proces. Deze zien we ook vaak van de ene naar de andere bloem fladderen. Maar hoe zit het met het bloembezoek wanneer het nacht wordt? 

Veel bloembezoek blijft onzichtbaar

In de nacht blijft veel van dit bloembezoek onzichtbaar, maar nachtelijke bestuivers zijn zeker actief. Bijvoorbeeld, nachtvlinders worden regelmatig gespot op vlinderstruiken en andere planten zoals smeerwortel, kornoelje, en fluitenkruid, zoals vermeld in een bericht van Nature Today. Klimop trekt ook vaak nachtvlinders aan. Tijdens een bestuivingsonderzoek in het verenigd Koninkrijk bleek dat de bestuiving van klimop door insecten van groot belang is voor de vruchtzetting. Maar ook hier werd alleen tussen 10:00 en 15:00 uur gekeken en dus niet in de nacht. Motten bezoeken zeker bloemen, maar welke bijdrage leveren ze aan de bestuiving?  

Diverse studies hebben het licht geworpen op deze kwestie. Anne Roovers toonde tijdens een stage bij De Vlinderstichting aan dat nachtvlinders een significante rol spelen in de bestuiving van aardbeien. In het Verenigd Koninkrijk werd de bestuiving van rode klaver zowel overdag als 's nachts onderzocht, waarbij nachtvlinders verantwoordelijk bleken voor 34 procent van de bezoeken aan de bloemen. Dit benadrukt dat de bijdrage van nachtvlinders aan bestuiving niet genegeerd mag worden, een feit dat tot op heden vaak over het hoofd is gezien. Spaanse onderzoekers kwamen tot vergelijkbare conclusies bij het bestuderen van de bestuiving van wilde planten in berggebieden. 

Bij het onderzoek naar de bestuiving van rode klaver, zowel gedurende de dag als in de nachtelijke uren, kwam naar voren hoe belangrijk nachtvlinders zijn in dit proces. Het proces werd met een time-lapse camera vastgelegd. 

Nachtvlinders cruciale rol als nachtelijk bestuivers 

Het bleek dat nachtvlinders maar liefst 34% van de totale bestuiving voor hun rekening namen, een aandeel dat de cruciale rol van deze nachtelijke bestuivers in de natuurlijke cyclus benadrukt. Deze bevindingen onderstrepen het belang van het in acht nemen van nachtvlinders in studies naar bestuivingsnetwerken, vooral met betrekking tot planten zoals rode klaver, die zowel in de landbouw als in wilde ecosystemen een belangrijke rol spelen. 

Het systematisch over het hoofd zien van het belang van nachtbestuivers, waaronder nachtvlinders, leidt tot een onvolledig beeld van de interacties binnen plant-bestuiver netwerken. Dit heeft weer gevolgen voor het begrijpen van de relatie tussen bestuivers en zaadproductie. Nachtvlinders spelen hierin dus een essentiële rol, met een directe impact op zowel de bestuiving van landbouwgewassen als van wilde planten. 

Lees voor meer informatie de volgende artikelen over de bestuiving van aardbeien, het onderzoek naar bloembezoek op rode klaver en de invloed van nachtbestuivers op hooggebergteplanten. 

Of shop nu onze rode klaver!

Terug naar blog