Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Kruidenrijk Grasland

 1. Toepasselijkheid:
  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en transacties tussen Kruidenrijk Grasland (hierna te noemen "wij" of "de webshop") en de klant met betrekking tot de aankoop en levering van kruiden en graszaden.
 2. Bestellingen:
  • Het plaatsen van een bestelling op KruidenrijkGrasland.nl houdt een bindend aanbod in om de producten te kopen.
  • Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te weigeren of te annuleren in geval van onvoorziene omstandigheden, onjuiste prijzen of andere fouten.
 3. Prijzen en betalingen:
  • Alle prijzen op de webshop zijn vermeld in euro's en zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld.
  • Betalingen kunnen worden gedaan via de beschikbare betaalmethoden op de webshop.
  • De eigendom van de bestelde producten gaat pas over op de klant na volledige betaling.
 4. Levering:
  • Wij streven ernaar om de bestelde producten zo spoedig mogelijk te leveren binnen de aangegeven termijn.
  • De klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste en volledige leveringsgegevens.
  • Eventuele extra kosten als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie zijn voor rekening van de klant.
  • Risico's met betrekking tot de producten gaan over op de klant op het moment van levering.
 5. Retourneren en ruilen:
  • De klant heeft het recht om de ontvangen producten binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren of te ruilen.
  • Voorwaarden voor retourneren en ruilen zijn dat de producten in originele staat dienen te zijn, ongebruikt en onbeschadigd. De klant dient vooraf contact op te nemen met onze klantenservice om de retourzending aan te melden.
  • De kosten en risico's van retourzendingen zijn voor rekening van de klant, tenzij de retourzending het gevolg is van een fout van onze kant.
  • Zie ook pagina Betalen, bezorgen & retourneren voor uitzonderingen op het herroepingsrecht.
 6. Garantie:
  • Wij staan garant voor de kwaliteit van onze producten en streven naar tevredenheid van de klant.
  • Eventuele gebreken of klachten dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst, aan ons te worden gemeld.
 7. Privacy en gegevensbescherming:
  • Wij verzamelen en verwerken persoonlijke gegevens van klanten in overeenstemming met ons privacybeleid, dat beschikbaar is op onze website.
  • Persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor het afhandelen van bestellingen, communicatie met de klant en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 8. Aansprakelijkheid:
  • Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van onze website, producten of diensten.
  • Onze aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat de klant heeft betaald voor de desbetreffende bestelling.
 9. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting:
  • Op alle overeenkomsten tussen de klant en de webshop is het Nederlands recht van toepassing.
  • Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.