Privacy statement

Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt?

Persoonsgegevens omvatten alle informatie waarmee een individu kan worden geïdentificeerd of identificeerbaar is. Een persoon wordt als identificeerbaar beschouwd als de identiteit redelijkerwijs direct of indirect kan worden vastgesteld zonder buitensporige inspanningen. Voorbeelden van direct identificerende gegevens zijn naam, adres en geboortedatum. Gegevens die niet direct identificeerbaar zijn, maar wel herleidbaar zijn tot een individu met behulp van andere gegevens, vallen ook onder de definitie van persoonsgegevens. Dit kan bijvoorbeeld een IP-adres zijn.

Zakelijke relaties

De persoonsgegevens van medewerkers, klanten, opdrachtgevers, telers, leveranciers, distributeurs, referenten en andere partijen waarmee we een zakelijke relatie hebben, worden door ons verwerkt. De persoonsgegevens die we van u kunnen verwerken, omvatten onder andere:

 • Basisinformatie zoals uw voornaam, achternaam, voorletters of functie.
 • Contactgegevens zoals postadres, woonadres, telefoonnummer (mobiel of vast) of e-mailadres.
 • Financiële informatie, zoals uw bankrekeningnummer.
 • Technische gegevens, zoals uw IP-adres, het apparaat waarmee u onze website bezoekt en de pagina's die u bekijkt.

Nieuwsbrieven

U kunt zich via onze website inschrijven voor onze nieuwsbrief. In dat geval vragen wij u alleen (in verplichte velden) om uw voornaam, achternaam en e-mailadres. Onderaan elke nieuwsbrief vindt u een link waarmee u op elk gewenst moment kunt afmelden voor het ontvangen van de nieuwsbrief.

Reactie/beoordeling

Op onze website heeft u de mogelijkheid om een reactie of beoordeling te plaatsen. Hiervoor vragen we uw naam en e-mailadres. Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt om, indien nodig, een reactie naar u te sturen.

 

Verwerking persoonsgegevens bij KruidenrijkGrasland.nl

Doel en grondslag van de verwerking van persoonsgegevens

Bij KruidenrijkGrasland.nl gebruiken we de persoonsgegevens die we van u ontvangen voor de volgende doeleinden:

 • Uitvoering van overeenkomsten: We verwerken uw persoonsgegevens om overeenkomsten met u aan te gaan, uit te voeren en na te komen.
 • Informatieverstrekking en marketing: We informeren u over onze dienstverlening, activiteiten en doen u aanbiedingen via e-mail en nieuwsbrieven.
 • Sollicitatieprocedure: Indien u solliciteert, verwerken we uw persoonsgegevens om arbeids- of uitzendovereenkomsten aan te gaan.
 • Naleving van wet- en regelgeving: We verwerken uw persoonsgegevens om te voldoen aan geldende wet- en regelgeving.
 • Financiële administratie: We voeren een financiële administratie waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken.
 • Websitegebruik: We verlenen u toegang tot en laten u gebruikmaken van onze website, waarbij we uw persoonsgegevens kunnen verwerken.

De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens:

 • Wanneer u bijvoorbeeld een bestelling plaatst, producten levert, met ons samenwerkt, informatie aanvraagt, een afspraak wilt maken of een contactformulier invult, verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van de uitvoering van een overeenkomst.
 • Daarnaast kan KruidenrijkGrasland.nl een gerechtvaardigd belang hebben bij de verwerking van uw persoonsgegevens, zoals direct marketing. We zullen echter altijd een zorgvuldige afweging maken tussen het waarborgen van uw privacy en ons gerechtvaardigd belang. Alleen als ons belang zwaarder weegt, zullen wij uw persoonsgegevens op deze grondslag verwerken.
 • In andere gevallen vragen wij expliciet uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens. U heeft altijd de mogelijkheid om uw toestemming in te trekken.

Uw persoonsgegevens kunnen worden verstrekt aan de volgende categorieën ontvangers:

 • Personen die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst of communicatie met u.
 • Personen waarvoor u expliciet toestemming heeft gegeven.
 • Personen waarvoor gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht door KruidenrijkGrasland.nl.
 • Personen waarvoor gegevensverwerking uitsluitend plaatsvindt voor statistische of historische doeleinden.

Beveiliging en verstrekking aan derden

Bij KruidenrijkGrasland.nl hebben we passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies of onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens te voorkomen. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. We nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt, en we voldoen aan eventuele wettelijke bewaartermijnen.