Driekwart melkveehouders enthousiast over kruidige weilanden

Driekwart melkveehouders enthousiast over kruidige weilanden

Driekwart van de bijna 1500 melkveehouders die de afgelopen jaren hebben geëxperimenteerd met zogeheten kruidenrijk grasland, is enthousiast over de resultaten. Het kruidige mengsel draagt bij aan het klimaat, de bodem, het welzijn van de koeien en de biodiversiteit in vergelijking met het gangbare Engelse raaigras. Het is tevens een waardevol middel om het stikstofprobleem aan te pakken. Er zijn echter ook nadelige aspecten om in acht te nemen.

Vermindering van kunstmestgebruik 

Volgens duurzaamheidsclub Urgenda en landbouworganisatie LTO Nederland, de initiatiefnemers van de campagne 1001ha Kruidenrijk Grasland, zijn de voordelen aanzienlijk en zijn de nadelen beperkt. Dit wordt bevestigd door melkveehouder Kees Pijs uit Etten-Leur, die al enkele jaren de kruidenrijke mengsels gebruikt. Hij benadrukt de diversiteit die het voer biedt aan de koeien, de vermindering van kunstmestgebruik - wat zowel kostenbesparend als milieuvriendelijker is - en het betere waterbehoud in de droge zandgrond door dieper gewortelde planten. Pijs merkt op dat besproeiing hierdoor pas later nodig is.

Zijn ervaringen zijn representatief voor een groot aantal melkveehouders die zijn overgestapt van traditioneel gras naar de kruidenmengsels. Uit onderzoek van Urgenda en LTO blijkt namelijk dat de 1480 melkveehouders die in de afgelopen drie jaar hebben geëxperimenteerd met het nieuwe grasmengsel bijna geen kunstmest meer gebruiken. Hiermee is anderhalf miljoen kilo kunstmest bespaard en wordt jaarlijks drie miljoen kilo CO2-uitstoot verminderd.

Meer insecten

Daarnaast meldt 77 procent van de melkveehouders dat ze meer insecten op hun kruidenrijke weilanden zien en observeert een vijfde van de boeren een toename in weidevogels. Bovendien geeft meer dan de helft (56 procent) aan dat hun land beter bestand is tegen droogte. Volgens 97 procent blijft de melkproductie van hun koeien gelijk of is deze zelfs verbeterd. Driekwart van hen geeft aan in de toekomst meer land te willen inzaaien met het kruidenmengsel. Slechts 4 procent ziet geen toekomst meer in het werken met kruidenrijk grasland.

Lees verder over dit onderwerp in dit nieuwsartikel!

Terug naar blog