Kruidenrijk grasland, een boost voor bodemvruchtbaarheid

Als boer of natuurliefhebber weet je als geen ander hoe belangrijk bodemvruchtbaarheid is voor een gezonde groei en bloei van planten en gewassen. Maar hoe verhoog je de vruchtbaarheid van de bodem op een duurzame en natuurlijke manier? Het antwoord is simpel: kruidenrijk grasland! Hier lees je wat kruidenrijk grasland inhoudt, welke voordelen het heeft voor de bodemvruchtbaarheid en hoe je er als boer mee aan de slag kunt gaan. 

Wat is kruidenrijk grasland?  

Kruidenrijk grasland is een vorm van landbouw waarbij verschillende soorten grassen en kruiden ingezaaid worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan rode klaver, wilde cichorei, wilde peen en duizendblad. Deze kruiden hebben unieke eigenschappen, zoals een dieper wortelstelsel (cichorei), stikstofbinding (vlinderbloemigen) en de aanwezigheid van mineralen (duizendblad). De combinatie van grassen en kruiden zorgen voor een gezondere bodem met meer bodemleven, een betere capillaire werking, meer lucht in de bodem en meer weerstand tegen droge of natte periodes. Hier is de bodem in staat om over een lange periode stabiel veel voedingsstoffen af te geven. 

Voordelen van kruidenrijk grasland 

Het telen van kruidenrijk grasland heeft vele voordelen ten opzichte van traditionele landbouwmethodes. Ten eerste zorgen de diepere wortels van de kruiden voor een betere ontwatering van de bodem en betere beluchting.1,3,4 Hierdoor kan de bodem meer vocht en zuurstof vasthouden, wat weer goed is voor de bodemstructuur. Daarnaast zorgt kruidenrijk grasland voor een verhoogde stikstofvoorziening aan de bodem door symbiose met stikstofbindende kruiden als klaver.3,4 Ook verhoogt kruidenrijk grasland de diversiteit aan bodemorganismen, wat weer bijdraagt aan het behoud van een gezonde bodem.  

Daarnaast heeft kruidenrijk grasland ook een economisch voordeel. Het kan zorgen voor een betere voedingswaarde van het gras, waardoor koeien gezonder blijven en meer melk produceren5 

Zelf aan de slag 

Je kunt op verschillende manieren aan de slag met kruidenrijk grasland. Wij raden aan om in te zaaien met een gras- en kruidenmengsel. Bij voorkeur is dit een mix van diverse grassen, zoals het BG11 mengsel. Geschikte kruiden voor productiegrasland zijn bijvoorbeeld witte en rode klaver, luzerne, smalle weegbree, cichorei en karwij. Maar let op: sommige mengsels bevatten teveel rode klaver, witte klaver of cichorei. Om te voorkomen dat deze soorten gaan domineren is het raadzaam een goed mengsel te kiezen zoals ''Kruidenrijk Grasland Impuls''. 

Goede bodemvoorbereiding is essentieel. Begin met het controleren van de pH-waarde van de bodem. Idealiter is deze 5,5 voor zandbodems en 6,0 voor kleibodems. Pas kalk in combinatie met magnesium toe om de pH-waarde te optimaliseren. Daarnaast is het belangrijk om onkruid vóór het zaaien door te zaaien in het najaar tot 15 september. Zaai nooit dieper dan de dikte van het zaad. 

Voor optimale groei en kiemkracht wordt de grond voor en na het inzaaien gerold. Rollen zorgt voor een stevig zaaibed en een optimaal bodemcontact. Geef na het inzaaien het mengsel ongeveer 8 weken voordat het grasland wordt begraasd. Dit geeft de kruiden de kans om zich stevig te vestigen en penwortels te ontwikkelen,  

Kruidenrijk grasland is een prachtig voorbeeld van hoe de natuur zelf kan bijdragen aan het verhogen van de bodemvruchtbaarheid. Door deze natuurlijke methode toe te passen, kun je als boer zorgen voor een duurzamere en gezondere manier van landbouw bedrijven. We raden aan om als boer zeker eens te kijken naar de mogelijkheden om kruidenrijk grasland toe te passen op jouw land. Kijk bijvoorbeeld naar de verschillende mengsels die wij aanbieden in ons assortiment! 

 

  1. Gould, I. J., J.N. Quinton, A. Weigelt, G.B. De Deyn & R. Bardgett, 2016. Plant diversity and root traits benefit physical properties key to soil function in grasslands. Ecology Letters 19(9): 1140-1149. doi: 10.1111/ele.12652 
  1. El Moujahid, L., X. le Roux, S. Michalet, F. Bellvert, A. Weigelt & F. Poly, 2017. Effect of plant diversity on the diversity of soil organic compounds. PLoS ONE 12(2): e0170494. doi:10.1371/journal.pone.0170494 
  1. Lurba, R., A. Ribas, D. Ventura, J. Connolly, M.T. Sebastià, H. Schnyder & M. Wachendorf, 2010. Diversityecosystem function relationship in mixed forage crops. Grassland Science in Europe 15: 812-814. 
  1. Høgh-Jensen, H., B. Nielsen & S.M. Thamsborg, 2006. Productivity and quality, competition and facilitation of chichory in ryegrass/legume- based pastures under various nitrogen supply levels. Europ. J. Agronomy 24 (2006): 247-256 
  1. Farruggia, A., Pomiès, D., Coppa, M., Ferlay, A., Verdier-Metz, I., Le Morvan, A., Bethier, A., Pompanon, F., Troquier, O., & Martin, B. (2014). Animal performances, pasture biodiversity and dairy product quality: How it works in contrasted mountain grazing systems. Agriculture, Ecosystems and Environment, 185, 231-244. 

 

Terug naar blog