Kruidenrijk grasland: goed voor bodem, klimaat en biodiversiteit!

Kruidenrijk grasland: goed voor bodem, klimaat en biodiversiteit!

Kruidenrijk grasland heeft veel voordelen voor onze bodem, het klimaat en de biodiversiteit. Door de grotere variëteit aan bloeiende kruiden en grassen ontstaat er meer leven in de bodem en kunnen er meer insecten en vogels gedijen. Bovendien kunnen we het gebruik van kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen verminderen, wat resulteert in een lagere CO2-uitstoot. Niet alleen is kruidenrijk grasland gezond voor boerderijdieren, maar het is ook goed voor de natuur.

In het najaar van 2020 zijn Urgenda en LTO Nederland gestart met een crowdfundingsactie voor 1001 hectare kruidenrijk grasland. Melkveehouders krijgen hierbij een flinke korting op de aanschaf van maximaal 3 hectare kruidenrijk grasmengsel en worden uitgebreid begeleid. Deze campagne slaat aan onder boeren én geldschieters. Op dit moment is er al meer dan 2600 hectare verkocht aan 812 verschillende boeren.

Elke hectare hoogproductief kruidenrijk grasland levert potentieel het volgende op:

  • 500 kilo minder kunstmest (geldt niet voor biologische boeren)
  • 1000 kilo minder CO2-uitstoot (geldt niet voor biologische boeren)
  • Meer voedsel voor insecten en vogels
  • Minder gebruik van bestrijdingsmiddelen (geldt niet voor biologische boeren)
  • Betere waterberging door diepere en verschillende wortels
  • Gelijke opbrengst met meer biodiversiteit
  • Begeleidingstraject voor boeren met webinars en workshops
  • Maatschappelijke waardering

Revolutie bij boeren: 77% wil meer kruidenrijk na experiment

Uit een enquête uit 2022 blijkt dat maar liefst 77% van de boeren zeker meer percelen wil inzaaien na het experiment, slechts 3% is tegen. Dit percentage is opvallend hoger dan in 2021, toen was dit respectievelijk 56% en 6%. Net als in de enquête van 2021 gaven de meeste boeren de kortingsactie een hoge score, namelijk een 4 of 5! Ze waarderen het dat burgers betrokken worden en dat er laagdrempelige hulp en goede begeleiding beschikbaar is. Maar liefst 62% van de boeren heeft helemaal geen kunstmest gebruikt en op alle percelen is er minder kunstmest en dierlijke mest gebruikt. Over het algemeen is het mengsel goed opgekomen en vinden de koeien het lekker (47%) en produceren ze dezelfde hoeveelheid melk (80%). Voor sommige boeren is het experiment zelfs een gamechanger: met minder input, dezelfde output. Zij hebben hun bedrijfsvoering compleet omgegooid. (bron: Urgenda)

Lees hier meer over de actie!

Terug naar blog