Wat is productief kruidenrijk grasland?

Wat is productief kruidenrijk grasland?

Wat maakt productief kruidenrijk grasland zo uniek?

In de wereld van de melkveehouderij speelt de keuze voor het type grasland een cruciale rol. Tussen de zee van groene weides vinden we een bijzonder soort: het productief kruidenrijk grasland. Dit type grasland onderscheidt zich niet alleen door zijn diversiteit en rijkdom aan soorten maar ook door zijn dubbele functie: het produceren van hoogwaardig veevoer en het versterken van de biodiversiteit op het boerenbedrijf. Maar wat maakt productief kruidenrijk grasland zo uniek en waarom zou elke melkveehouder hiermee aan de slag moeten gaan? 

Het doel van productief kruidenrijk grasland 

Het hoofddoel van productief kruidenrijk grasland is helder: het telen van voer dat niet alleen stabiel en van goede kwaliteit is, maar ook bijdraagt aan de biodiversiteit. Deze graslanden worden gekenmerkt door een rijke samenstelling van grassen, vlinderbloemigen en kruiden, zorgvuldig geselecteerd op hun bijdrage aan de voedselvoorziening voor bloembezoekende insecten en hun rol binnen de bedrijfsvoering. Het resultaat is een veerkrachtig systeem dat zowel het bedrijf als de natuur ten goede komt. 

Niet zomaar een grasland 

Productief kruidenrijk grasland is niet simpelweg een stuk land met wat extra kruiden. Het vereist een weloverwogen samenstelling van soorten, gericht op zowel de functionele agrobiodiversiteit als de algemene biodiversiteit. Denk hierbij aan een minimum van acht soorten vlinderbloemigen en kruiden die samen minstal 25% van het mengsel uitmaken. Deze diversiteit zorgt niet alleen voor een rijkere habitat voor insecten en andere dieren, maar ook voor een veerkrachtiger voedselbron voor het vee. 

Een keuze voor duurzaamheid 

Door te kiezen voor productief kruidenrijk grasland, kiezen veehouders voor een duurzamere vorm van landbouw. Het gaat hier niet alleen om de directe voordelen zoals de productie van kwalitatief hoogwaardig voer. Het gaat ook om de lange termijn: het behouden en versterken van de bodemgezondheid, het bevorderen van biodiversiteit en het bijdragen aan een meer gesloten kringloop op het boerenbedrijf. 

Hoe verschilt het van extensief kruidenrijk grasland? 

Hoewel beide types grasland gericht zijn op het verhogen van de biodiversiteit, ligt de focus bij extensief kruidenrijk grasland meer op het creëren van een habitat voor wilde planten en dieren. De productie is hierbij secundair. Dit in tegenstelling tot productief kruidenrijk grasland, waar de productie van hoogwaardig veevoer hand in hand gaat met het versterken van de natuurwaarden. 

Implementatie op het boerenbedrijf 

De implementatie van productief kruidenrijk grasland op een melkveebedrijf vereist een doordachte aanpak. Dit begint met de juiste keuze van zaden, afgestemd op de lokale omstandigheden zoals bodemtype en grondwaterstand, maar ook op de functionele behoeften van het bedrijf. Het onderhoud van deze graslanden vraagt om specifiek beheer, zoals een aangepaste maaifrequentie en bemesting, om zowel de productie als de biodiversiteit te optimaliseren. 

Productief kruidenrijk grasland biedt een veelbelovende weg voorwaarts voor de melkveehouderij. Het combineert productie met biodiversiteit, ondersteunt duurzame landbouwpraktijken en draagt bij aan een robuuster, veerkrachtiger agrarisch systeem. Door bewust te kiezen voor deze vorm van graslandbeheer, kunnen veehouders niet alleen hun bedrijf versterken maar ook een positieve bijdrage leveren aan het landschap en de natuur. 

Ontdek hier ons aanbod kruidenrijk grasland! 

Terug naar blog